Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm

Production Planning Manager

 • Hồ Chí Minh
 • Quản lý
 • Nhân viên chính thức
 • 2 - 3 Năm
 • Lương thỏa thuận
 • Thực phẩm & Đồ uống
 • Không giới hạn

Mô Tả Công Việc

1. Product Availability:

* Ensure all demand streams going into the planning systems.

* Develop & perform a valid long term, short term plan & daily production schedule.

* Lead identifying and recommending solutions ("what if"; simulation/contingency plans) to solve out supply chain constraints where they don’t support for the Master production scheduling.

* Develop & manage RCCP ( rough cut capacity planning)

* Lead the root cause analysis/action plan for Missed Case/out of stock

* Lead the recommendation for allocation/on-hold

2. Inventory:

* Develop; maintain an optimal inventory ; production cycle for finished product

* Conduct regular finish goods planning inventory parameter review

* Lead root cause analysis and action plan to deliver the inventory target

* Support warehouse system owner in root cause analysis/action plan for space RCCP

3. Master Data:

* Lead converting site operating strategy into planning parameter (inventory policy, production cycle...)

* Own master data setup for MPS and MRP element set up.

* Ensure BOM be set up in System

4. Communication:

*Leading national supply planning team

* Participate in weekly operation planning meeting, weekly logistics meeting, and leading daily planning meeting

* Participate in weekly demand-supply review, weekly planning review (sales planner, supply chain planner)

* Participate in monthly site RCCP review, monthly Product Supply review (S&OP meeting)

5. Result Review:

* Track, report and drive continual improvement plan for Out of stock, Finish Goods inventory, Finish Goods scrapping,  Obsolete /Slow moving report for RM/PM

Yêu Cầu Công Việc

 • Require: BA/BS degree and above 
 • At least 2-3 years  at the same position in FMCG
 • Have proficiency in MS Office, ERP/SAP
 • Good at English
 • Good negotiation and communication skill

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.