Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm

Nhân viên dữ liệu SAP

 • Hồ Chí Minh
 • Nhân viên
 • Nhân viên chính thức
 • Đại học
 • 2 - 3 Năm
 • Lương thỏa thuận
 • Hành chính / Thư ký, CNTT - Phần mềm
 • Không giới hạn

Phúc Lợi

 • Đào tạo
 • Tăng lương

Mô Tả Công Việc

-       Tạo mới, thay đổi và xóa các dữ liệu trọng yếu trên các môi trường DEV, QAS và DEV và đảm bảo rằng công việc này tuân thủ theo qui trình. (To create and maintain SAP Master Data in SAP DEV, QAS, PRD and ensuring that all data is created to a high standard)
-       Thường xuyên và định kỳ bảo trì các dữ liệu trọng yếu để đảm bảo tính đúng đắn và nhất quán của dữ liệu (Periodic maintenance all master data to ensure data integrity and uniformity)
-       Làm việc gần gũi với các phòng ban có liên quan đến các dữ liệu trọng yếu. ( Close liaison with all departments responsible for SAP Master Data.)
-       Làm việc chung với đội ngũ IT - SAP trong tất cả các vấn đề liên quan đến các dữ liệu trọng yếu, bao gồm: kiểm nghiệm và lưu trữ các dữ liệu trọng yếu, tham gia vào các dự án SAP có ảnh hưởng đến các dữ liệu trọng yếu. ( To working closely with SAP Team on all issues that are related to Master Data including the testing and loading of new types of Master Data and archiving of Master Data. Involvement on SAP projects which have an impact on Master Data. )
-       Kiểm nghiệm các tính năng mới hoặc các tính năng đươc nâng cấp có liên quan đến các dữ liệu trọng yếu. ( To test new or upgraded SAP functionality with special emphasis on Master data )
-       Làm các báo cáo định kỳ và báo cáo khẩn liên quan đến các dữ liệu trọng yếu, phát triển thêm các báo cáo cần thiết để giám sát và cải tiến qui trình các dữ liệu trọng yếu. ( To report on SAP Master Data, regularly and on an ad hoc basis, specify any reports that may be needed to improve Master Data processes and monitoring )
-       Ghi nhận lại các vấn đề liên quan đến hệ thống SAP, cách giải quyết để làm tài liệu tham khảo trong tương lai. ( To periodically review SAP Master Data processes to ensure that they meet the ongoing
needs of the University and ensure that best practice is spread )
-       Các nhiệm vụ khác được giao. (Other duties as assigned)

Yêu Cầu Công Việc

-       Học vấn: Tốt nghiệp Đại học
-       Profession: Công Nghệ Thông Tin
-       Ít nhất 2 năm trong ngành IT
-       Kỹ năng phân tích, lên kế họach và tổ chức trong công việc
-       Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
-       Kỹ năng giải quyết vấn đề
-       Kỹ năng giao tiếp tốt 
-       Ngọai ngữ tương đương trình độ B trở lên, đọc hiểu tốt tài liệu kỹ thuật chuyên ngành CNTT
-       Công nghệ thông tin: khả năng ứng dụng kỹ thuật để xây dưng và phát triển các giải pháp trên nền tảng của hệ thống ERP
-       Am hiểu qui trình họat động của hệ thống ERP (SAP)
-       Tính kỹ luật & tuân thủ qui trình

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.