Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Trưởng phòng Kỹ thuật

 • Ho Chi Minh (Cu Chi District)
 • Manager
 • Permanent
 • Bachelor
 • 5 - 10 Years
 • 25,000,000 - 35,000,000 VND
 • Maintenance, Mechanical / Auto / Automotive, Electrical / Electronics / Electro Refrigeration
 • 31/03/2023

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

- Phối hợp với phân xưởng sản xuất, lên kế hoạch và tổ chức thực hiện sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng máy móc, thiết bị

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị, dụng cụ đo sử dụng tại nhà máy theo quy định Nhà nước và lưu hồ sơ theo đúng luật định

- Lập kế hoạch theo dõi tình trạng của các loại thiết bị và kế hoạch ổ chức thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng máy khi phát sinh yêu cầu

- Nhận kế hoạch, triển khai kế hoạch phát triển nhà máy. Tham gia các dự án cải tạo, lắp đặt, nâng cấp máy móc thiết bị tại Nhà máy.

- Quản lý máy móc thiết bị và Quản lý hồ sơ kỹ thuật, lý lịch máy móc thiết bị tại nhà máy

- Đào tạo về phương pháp sử dụng máy móc thiết bị cho cán bộ, công nhân viên khi cần

- Lập báo cáo tổng kết các vấn đề phát sinh của phân xưởng cơ điện theo định kỳ

 

 

 

Job Requirement

- Tốt nghiệp đại học chính quy ngành điện hoặc cơ khí hoặc tự động hóa

- Có ít nhất 05 năm làm việc trong lĩnh vực quản lý sản xuất trong các nhà máy sữa, nước giải khát

 

 

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.