Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Sales Trainer

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • College
 • 2 - 5 Years
 • Negotiable
 • Sales / Business Development, Retail / Wholesale, Food & Beverage (F&B)
 • 1
 • 15/03/2023

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

- Xây dựng kế hoạch đào tạo xuyên suốt cả năm, quý, tháng, tuần cho từng vùng miền.

- Lên kế hoạch về chi phí, ngân sách Đào Tạo & sử dụng hợp lý đem lại hiệu quả cao.

- Thường xuyên đọc báo cáo & tự phân tích báo cáo để thấy các năng lực kinh doanh của Sales, từ đó xây dựng các module đào tạo/huấn luyện nhằm cải thiện các chỉ số này.

- Trực tiếp /gián tiếp Xây dựng tài liệu đào tạo.

- Trực Tiếp đứng lớp/giảng dạy cho học viên Supervisor/Sales Rep

- Thường xuyên đi thị trường để quan sát & tích luỹ kiến thức từ đó xây dựng module phù hợp với hoàn cảnh thực tế của công ty, của vùng miền.

- Xây dựng, thiết kế (phối hợp với bộ phận thiết kế) các công cụ bán hàng để hỗ trợ thuận lợi Kinh Doanh của Sales.

Job Requirement

- Tối thiếu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí công việc tương đương tại các công ty ngành sữa/ nước giải khát/ FMCG.

- Am hiểu thị trường và các mô hình kinh doanh ngành ngành sữa/ nước giải khát/ FMCG.

- Kỹ năng trình bày/ thuyết trình.

- Kỹ năng giao tiếp, truyền đạt.

- Kỹ năng đào tạo, huấn luyện.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.