Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Sales Supervisor GT Channel

 • Hai Phong, Binh Duong, Ha Noi, Hoa Binh, Thanh Hoa, Thai Nguyen, Ha Nam
 • Team Leader / Supervisor
 • Permanent
 • College
 • 3 - 5 Years
 • Negotiable
 • Sales / Business Development, Food & Beverage (F&B)
 • 31/12/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

- Quản lý các họat động hàng ngày tại nhà phân phối (nhập hàng, tồn kho, bảo quản, phân phối, công nợ..). Gia tăng chỉ số P&L hoạt động và doanh thu- sản lượng bán hàng.

- Quản lý NVBH hỗ trợ ASM tuyển dụng, đào tạo- bảo đảm tuân thủ route tuyến, báo cáo DMS.

- Quản lý và phát triển khách hàng: góp phần chuẩn hóa MCP, tăng ASO, IDP shop, tăng KH mới.

- Thực hiện WW, huấn luyện trên tuyến, hỗ trợ NVBH bán hàng.

- Xử lý tình huống phát sinh tại thị trường: thu đổi sản phẩm, luân chuyển sản phẩm.

- Triển khai chính xác và quản lý hiệu quả các chương trình hỗ trợ bán hàng, POSM, TOT (tủ mát, kệ).

 - Thường xuyên đi thị trường cùng RSM/ASM/GSKD/NVKD để hỗ trợ giải quyết những vấn đề phát sinh trên thị trường và đề xuất các giải pháp, cải thiện cho cấp quản lý sales.

- Huấn luyện trên thực địa cho NVKD: kỹ năng bán hàng, kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề.

- Phối hợp triển khai các hoạt động kinh doanh: tung sản phẩm, hội nghị KH.

- Hoàn thành các công việc khác được cấp trên phân công.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành kinh tế.

- Có kinh nghiệm ở vị trí có liên quan tại công ty ngành FMCG. Ưu tiên ứng viên đã có trải nghiệm tự  kinh doanh.

- Kiến thức về hệ thống kinh doanh, hệ thống phân phối.

- Kỹ năng huấn luyện- kỹ năng thiết lập Route tuyến BH.

- Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề.

- Kỹ năng quản lý đội ngũ.

- Kỹ năng thuyết trình, dẫn giảng.

- Đam mê với các hoạt động huấn luyện, phát triển năng lực con người.

- Nhạy bén trong kinh doanh.

- Biết sử dụng M.S Office.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.