Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Sales Capability & Sales Force Effectiveness Manager

 • Ho Chi Minh
 • Manager
 • Permanent
 • Bachelor
 • 5 - 7 Years
 • Negotiable
 • Sales / Business Development, Retail / Wholesale, Food & Beverage (F&B)
 • 31/10/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 1. Phối hợp với phòng HR & Sales trong việc đánh giá & xây dựng sơ đồ tổ chức của phòng Sales với những vai trò chức năng nhiệm vụ rõ ràng, riêng biệt theo kênh phân phối, theo vùng miền…
 2. Thiết kế & Xây dựng bộ khung năng lực Kinh doanh cho từng vị trí, vai trò cho khối Kinh Doanh
 3. Lên kế hoạch Đào Tạo & Huấn Luyện định kỳ hàng năm/quý/tháng đảm bảo mỗi vị trí được trang bị tối thiểu 24 giờ Đào Tạo/năm & 24h Huấn Luyện/Quý (ví dụ)
 4. Đảm bảo cho NVBH/SUP/ASM mới được tham gia đầy đủ chương trình Huấn Luyện Hội Nhập
 5. Tìm kiếm & xây dựng lộ trình phát triển đội ngũ kế thừa từ LLBH bên dưới cho từng vị trí, cấp Giám Sát/Quản Lý/Trưởng Phòng từng kênh phân phối, từng vùng miền…
 6. Trang bị các công cụ (Sales Toolkit) & phương tiện bán hàng cần thiết cho LLBH từng kênh, từng vùng miền.
 7. Xây dựng & phân tích các chỉ số Kinh Doanh (Sales KPI) hiệu quả cho từng kênh phân phối, từng vai trò/vị trí đo lường theo ngày/tuần/tháng/quý/năm nhằm đảm bảo LLBH đi đúng hướng chiến lược phát triển bền vững của công ty
 8. Xây dựng & phân tích các chỉ số đánh giá cho việc thực thi hiệu quả trên thị trường mỗi ngày/giờ của LLBH
 9. Đánh giá kết quả & xây dựng các hình thức khen thưởng/khích lệ; cũng như hình thức chế tài/kỷ luật LLBH
 10. Phối Hợp với HR & SD cho việc thiết lập & đánh giá kết quả cá nhân, đội nhóm làm cơ sở thi đua & tưởng thưởng hàng năm

Job Requirement

- Trình độ: Đại học chuyên ngành QTKD, kinh tế…

- Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương ngành sữa/ đồ uống, FMCG.

- Có thế mạnh về kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề.

- Kỹ năng tốt trong việc quản lý dự án.

- Kiến thức về hệ thống phân phối, quy trình & chính sách kinh Doanh 

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.