Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Sales Capability Manager

 • Ho Chi Minh
 • Manager
 • Permanent
 • College
 • 5 - 7 Years
 • Negotiable
 • Sales / Business Development, Food & Beverage (F&B)
 • 1
 • 20/07/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Phối hợp với Sales Manager/ Sales Director & HR xây dựng/ cập nhật bộ khung năng lực các vị trí khối kinh doanh.
 • Phân tích, nhận diện nhu cầu đào tạo trên thực địa cho đội ngũ bán hàng tuyến đầu, đào tạo phát triển năng lực cho đội ngũ quản lý kinh doanh. Từ đó xây dựng lộ trình đào tạo, huấn luyện phù hợp với mục tiêu công ty.
 • Xây dựng, tham gia xây dựng và triển khai quy trình đào tạo, kế hoạch đào tạo, chương trình đào tạo, công cụ đào tạo cho đội ngũ bán hàng, bao gồm các kỹ năng bán hàng và chương trình quản lý bán hàng.
 • Phối hợp với Sales Manager tổ chức hoạt động đào tạo, huấn luyện cách thiết lập/ tái thiết lập tuyến bán hàng đảm bảo tính hiệu quả của các tuyến bán hàng.
 • Đánh giá, kiểm tra và điều chỉnh nội dung đào tạo để Chương trình đào tạo mang lại hiệu quả tối ưu. Cũng như đánh giá kết quả tổ chức đào tạo ngay tại buổi đào tạo để nâng cao hiệu quả tổ chức đào tạo.
 • Tổ chức, kiểm tra và đánh giá kết quả đào tạo cho đội ngũ bán hàng (từ NVKD, GSKD, ASM)
 • Đảm bảo những nhân viên bán hàng mới được giới thiệu / định hướng bởi cấp quản lý trực tiếp hoặc người được chỉ định.
 • Triển khai, hướng dẫn cho đội ngũ bán hàng tuân thủ các nguyên tắc, hướng dẫn, quy định trong bán hàng và quản trị bán hàng. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện và tuân thủ để duy trì hệ thống.
 • Đề xuất, triển khai chương trình ghi nhận/ tuyên dương/ khen thưởng các cá nhân có thành tích kinh doanh xuất sắc/ các cá nhân phát triển cá nhân xuất sắc.

 

Job Requirement

 • Tối thiếu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí công việc tương đương tại các công ty ngành sữa/ nước giải khát/ FMCG.
 • Am hiểu thị trường và các mô hình kinh doanh ngành ngành sữa/ nước giải khát/ FMCG.
 • Nhạy bén với số liệu và có kỹ năng phân tích dữ liệu tốt. Sử dụng thành tạo các công cụ phân tích dữ liệu, phần mềm quản trị bán hàng DMS/ SAP…
 • Kỹ năng trình bày/ thuyết trình.
 • Kỹ năng giao tiếp, truyền đạt.
 • Kỹ năng đào tạo, huấn luyện.
 • Kỹ năng tạo ảnh hưởng đến những người khác.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.