Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Sales Audit specialist

 • Bac Ninh, Ha Noi, Bac Giang, Ha Nam, Hai Duong, Hai Phong, Hung Yen, Hoa Binh, Northern region, Phu Tho
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • College
 • 1 - 3 Years
 • 11,000,000 - 14,000,000 VND
 • Sales / Business Development, Retail / Wholesale, Food & Beverage (F&B)
 • 22/03/2023

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Kiểm tra yêu cầu đầu tư của NPP, kho bãi, dữ liệu tại NPP

2. Kiểm tra chương trình hỗ trợ thương mại, trưng bày.

3. Kiểm tra thị trường, quy trình làm việc NVKD và GSKD.

4. Ghi nhận và báo cáo các hoạt dấu hiện chưa phù hợp với quy định . Đề xuất giải pháp để tránh sai sót lập lại

5. Các nhiệm vụ khác được cấp trên phân công/ other tasks

Job Requirement

- Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, QTKD.

- Có tối thiểu 02 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực FMCG

- Am hiểu về mô hình kinh doanh của các NPP

- Quản trị văn phòng và kế toán.

- Kỹ năng giao tiếp

- Kỹ năng tổ chức công việc và quản lý thời gian

- Kỹ năng tổng hợp, phân tích và trình bày số liệu

- Nhạy bén trong phát hiện sai sót

- Nhiệt huyết với nghề nghiệp

- Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng M.S Office (Word, Excel......)

Similar Jobs

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.