Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Route To Market Specialist

 • Ho Chi Minh, Central region
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • College
 • 3 - 5 Years
 • 15,000,000 - 23,000,000 VND
 • Sales / Business Development, Retail / Wholesale, Food & Beverage (F&B)
 • 28/03/2023

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Thiết kế & Xây dựng HTPP chuẩn mực cho từng kênh phân phối để có thể tải được nhóm sản phẩm, ngành hàng hiện tại & tương lai.
 • Phân tích, đánh giá tính hiệu quả của hệ thống phân phối và đề xuất giải pháp nhằm tối ưu hệ thống phân phối các kênh, tối ưu các tuyến bán hàng è cải tiến liên tục.
 • Đề xuất và triển khai thực thi chiến lược phát triển hệ thống phân phối (RTM) cho tất cả các kênh, phù hợp với mô hình kinh doanh.
 • Xây dựng, triển khai quy trình quản trị thực thi hệ thống phân phối các kênh, bộ công cụ thực thi RTM, các chỉ số quản trị/ đo lường hoạt động RTM.
 • Phân tích dữ liệu thị trường, đánh giá P&L từng thị trường trước khi quyết định thiết lập nhà phân phối mới.
 • Kiểm tra, đánh giá hiệu quả của NPP, tuyến bán hàng và đề xuất giải pháp cho thị trường; Từ đó định ra các qui trinh phê duyệt khi mở mới/thay đổi/cải tiến/đóng 1 Kênh phân phối, 1 tuyến bán hàng…
 • Xây dựng các qui trình giờ/ngày/tuần/tháng/quý để các công việc trên trở nên xuyêt suốt & định kỳ.
 • Chủ động tìm kiếm các thực hành tốt nhất trên thị trường (bao gồm công nghệ) hỗ trợ cho các quyết định quản trị hệ thống phân phối đảm bảo tối ưu và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.
 • Đón đầu các kênh phân phối mới, ứng dụng các công nghệ mới & đưa ra các dự báo, định hướng, cải tiến liên tục hệ thống phân phối
 • Phối hợp với các phòng ban: Sales, SO, Sales Cap, SFE, SFA trong quá trình triển khai chiến lược Kinh Doanh từng vùng miền.

Job Requirement

 • Tối thiếu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí công việc tương đương tại các công ty ngành sữa/ nước giải khát/ FMCG.
 • Am hiểu thị trường và các mô hình kinh doanh ngành ngành sữa/ nước giải khát/ FMCG.
 • Nhạy bén với số liệu và có kỹ năng phân tích dữ liệu tốt. Sử dụng thành tạo các công cụ phân tích dữ liệu, phần mềm quản trị bán hàng DMS/ SAP… 

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.