Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Route to market specialist

 • Da Nang, DakLak, Quang Ngai, Gia Lai, Binh Dinh, Central region
 • Team Leader / Supervisor
 • Permanent
 • College
 • 3 - 5 Years
 • Competitive
 • Sales / Business Development, Retail / Wholesale, Food & Beverage (F&B)
 • 30/10/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 1. Thiết kế & Xây dựng HTPP chuẩn mực cho từng kênh phân phối để có thể tải được nhóm sản phẩm, ngành hàng.
 2. Phân Tích, Đánh Giá hiệu quả từng kênh phân phối, từng vùng miền; để đưa ra kế hoạch & hành động cải tiến liên tục.
 3. Phối hợp với các phòng ban & triển khai cho LLBH thực hiện đủ, đúng tiến độ & hiệu quả.
 4. Xây dựng các qui trình giờ/ngày/tuần/tháng/quý để các công việc trên trở nên xuyên suốt & định kỳ.
 5. Phân tích & đánh giá các chỉ số liên quan đến sự phát triển mạnh & bền vững của Hệ thống NPP, nhằm đưa ra các chiến lược, hành động cải thiện kết quả cho những NPP chưa tốt.
 6. Đón đầu các kênh phân phối mới, ứng dụng các công nghệ mới & đưa ra các dự báo, định hướng, cải tiến liên tục hệ thống phân phối. 

Job Requirement

- Có ý chí cầu tiến cao, có trách nhiệm, tỉ mỉ, ham học hỏi, cần cù, chịu khó...

- Kỹ năng vi tính tốt: Excel tốt, có thể sử dụng các hàm phân tích, báo cáo... Word, Power point tốt.

- Tiếng anh khá, có thể đọc, hiểu các tài liệu tiếng anh, phần mềm ứng dụng bằng tiếng anh.

- Từng làm cty sữa/ nước giải khát/FMCG.

- Lanh lợi, nắm bắt nhanh nhẹn các ứng dụng công nghệ.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.