Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Route To Market Manager

 • Ho Chi Minh
 • Manager
 • Permanent
 • College
 • 5 - 7 Years
 • Negotiable
 • Sales / Business Development, Human Resources, Food & Beverage (F&B)
 • 30/07/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Phân tích, đánh giá tính hiệu quả của hệ thống phân phối và đề xuất giải pháp nhằm tối ưu hệ thống phân phối các kênh, tối ưu các tuyến bán hàng.
 • Lập và triển khai thực hiện kế hoạch cải tiến mô hình kinh doanh phù hợp với chiến lược phát triển của công ty.
 • Đề xuất và triển khai thực thi chiến lược phát triển hệ thống phân phối (RTM) cho tất cả các kênh, phù hợp với mô hình kinh doanh.
 • Xây dựng, triển khai quy trình quản trị thực thi hệ thống phân phối các kênh, bộ công cụ thực thi RTM, các chỉ số quản trị/ đo lường hoạt động RTM.
 • Đề xuất, tham gia các dự án tự động hóa trong hoạt động quản trị và thực thi bán hàng: từ việc lập kế hoạch, thực thi, giám sát, báo cáo.
 • Phân tích dữ liệu thị trường, đánh giá P&L từng thị trường trước khi quyết định thiết lập nhà phân phối mới.
 • Kiểm tra, đánh giá hiệu quả của từng NPP dữ trên báo cáo của đội ngũ kinh doanh và đề xuất giải pháp cho thị trường.
 • Chủ động tìm kiếm các thực hành tốt nhất trên thị trường (bao gồm công nghệ) hỗ trợ cho các quyết định quản trị hệ thống phân phối đảm bảo tối ưu và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Job Requirement

 • Tối thiếu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí công việc tương đương tại các công ty ngành sữa/ nước giải khát/ FMCG.
 • Am hiểu thị trường và các mô hình kinh doanh ngành ngành sữa/ nước giải khát/ FMCG.
 • Nhạy bén với số liệu và có kỹ năng phân tích dữ liệu tốt. Sử dụng thành tạo các công cụ phân tích dữ liệu, phần mềm quản trị bán hàng DMS/ SAP…
 • Kỹ năng trình bày/ thuyết trình.
 • Kỹ năng giao tiếp, truyền đạt.
 • Kỹ năng đào tạo, huấn luyện.
 • Kỹ năng tạo ảnh hưởng đến những người khác.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.