Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Organization & Talent Development Manager

 • Ho Chi Minh (District 1)
 • Manager
 • Permanent
 • Bachelor
 • 5 - 7 Years
 • Negotiable
 • Human Resources, Food & Beverage (F&B)
 • 30/06/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

-Thiết lập, cập nhật, triển khai hướng dẫn thực hiện và tham gia xem xét, tư vấn cho các phòng ban thực hiện các công việc liên quan tới phát triển năng lực tổ chức và con người, bao gồm:

 • Thiết lập, đánh giá mục tiêu công việc OGSM các phòng ban, KPIs các vị trí và đánh giá thành tích/ hiệu quả công việc từng cá nhân.
 • Thiết lập, triển khai thực hiện lộ trình, lịch trình, chương trình đào tạo và phát triển năng lực đội ngũ (cấp Quản lý và Nhân viên) trong ngắn hạn, dài hạn.
 • Phân tích, xác định nhu cầu, đề xuất các giải pháp đào tạo và phát triển năng lực các cấp Quản lý và Nhân viên nhằm nâng cao hiệu quả công việc, đóng góp vào việc đạt được mục tiêu của phòng ban, mục tiêu của công ty.
 • Triển khai các phương pháp, công cụ theo dõi và đánh giá hiệu quả ứng dụng sau đào tạo.
 • Xây dựng, phát triển đội ngũ nhân sự kế thừa các vị trí chủ chốt.
 • Triển khai xây dựng từ điển năng lực các vị trí và lộ trình phát triển nghề nghiệp.
 • Xây dựng, triển khai các chương trình, hoạt động nhằm phát triển văn hóa doanh nghiệp, văn hóa học tập và phát triển, nâng cao mức độ hài lòng của nhân viên về môi trường làm việc, tăng tính gắn kết.
 • Thiết lập, cập nhật chức năng nhiệm vụ các phòng ban
 • Tổ chức, sắp xếp sơ đồ tổ chức, định biên nhân sự
 • Thiết lập, cập nhật bản mô tả công việc các vị trí
 • Thiết lập, triển khai chương trình thỏa mãn khách hàng nội bộ (CSI – Customer Satisfaction Index)

-Theo dõi quá trình thực hiện, tổng hợp, phân tích kết quả thực hiện các chương trình/ hoạt động, từ đó đề xuất cải tiến để nâng cao hiệu quả.

-Tham vấn giải pháp nhân sự liên quan tới các hạng mục phát triển tổ chức và con người tại các Phòng ban.

-Chủ động tìm hiểu, cập nhật các thực hành tốt trên thị trường, bao gồm cả công nghệ hỗ trợ cho việc phát triển năng lực đội ngũ, đề xuất đưa vào áp dụng trong công ty.

Job Requirement

 • Ít nhất 07 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: Quản lý thành tích và phát triển tài năng, đào tạo và phát triển.
 • Am hiểu các nền tảng và phương pháp đào tạo đa phương tiện.
 • Kỹ năng quản lý dự án nhân sự.
 • Tư duy mở, thích ứng nhanh với các thay đổi.
 • Tiếng Anh lưu loát.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.