Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Nhân Viên Công Bố Sản Phẩm

 • Ho Chi Minh (District 1)
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • College
 • 2 - 4 Years
 • Negotiable
 • Food Tech / Nutritionist, Quality Control (QA/QC), Food & Beverage (F&B)
 • 30/09/2022

Job Description

 • Xây dựng hệ thống luật định liên quan đến nguyên liệu, thành phẩm, nhãn mác của sản phẩm
 • Chịu trách nhiệm về tính pháp lý của nội dung claim nhãn, kiểm tra nhãn sản phẩm
 • Xây dựng hồ sơ công bố, tự công bố của sản phẩm với cơ quan nhà nước. Đảm bảo tính pháp lý của sản phẩm khi lưu hành trên thị trường
 • Thực hiện việc kiểm nghiệm định kỳ tại cơ quan thứ 3
 • Phối hợp các bộ phận SX, QA trong việc đảm bảo công tác an toàn thực phẩm của công ty theo qui định nhà nước. 

Job Requirement

 • Đại học, chuyên ngành CNTP, CN Hóa Học, CN Sinh Học hoặc các ngành liên quan 
 • 3-5 năm trong lĩnh vực Regulatory Affair và quản lý chất lượng, công bố sản phẩm ở các công ty thực phẩm
 • Làm việc có hệ thống, rõ ràng, chính xác, trung thực
 • Kỹ năng giao tiếp tốt, thương lượng, thuyết phục hiệu quả. 
 • Linh hoạt, xử lý tình huống tốt
 • Có mối quan hệ làm việc với Cục/ Chi Cục là 1 lợi thế. 

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.