Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Marketing Executive

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 2 - 3 Years
 • Negotiable
 • Marketing
 • 31/10/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Hỗ trợ xây dựng chiến lược, lập kế hoạch Marketing:

- Hỗ trợ lập kế hoạch phát triển và định vị thương hiệu, truyền thông, quảng bá xây dựng hình ảnh nhãn hiệu phụ trách;

- Hỗ trợ triển khai các quy trình, chính sách phối hợp với bộ phận Admin và Sales thực hiện các hoạt động marketing.

2. Phân bổ & quản lý ngân sách hoạt động marketing:

- Hỗ trợ phân bổ, theo dõi và quản lý việc sử dụng ngân sách theo kế hoạch.

3. Hỗ trợ Xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm, dòng sản phẩm, ngành hàng:

- Xây dựng và phối hợp với bộ phận Sales và Trade marketing tổ chức triển khai và quản lý các chương trình marketing/hoạt động truyền thông quảng bá/PR/Events cho ngành hàng phụ trách nhằm xây dựng hình ảnh...;

- Hoạch định kế hoạch, phân tích và thực hiện hoạt động Digital Marketing, Social Media.

4. Thực hiện các công việc khác được giao bởi Trưởng nhãn hàng

Job Requirement

1. Trình độ học vấn:

- Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh

2. Số năm kinh nghiệm:

- Có 2-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing

3. Kỹ năng khác:

- Có thế mạnh về kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề;

- Có hiểu biết cơ bản về hoạch định tiếp thị;

- Có hiểu biết và kinh nghiệm về digital.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.