Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Legal & Compliance Manager

 • Ho Chi Minh (District 1)
 • Manager
 • Permanent
 • 5 - 7 Years
 • Negotiable
 • Law / Legal Services, Consulting, Food & Beverage (F&B)
 • 31/03/2023

Job Description

 • Thiết lập/ cập nhật, triển khai thực hiện các chính sách, quy trình, quy định liên quan tới pháp lý nhằm vận hành hiệu quả các chức năng pháp lý trọng yếu cho công ty.
 • Thiết lập mục tiêu, kế hoạch hành động của bộ phận pháp lý & tuân thủ, triển khai thực hiện theo kế hoạch.
 • Nhận diện rủi ro pháp lý toàn công ty, xây dựng và triển khai kế hoạch ứng phó nhằm kiểm soát rủi ro một cách hiệu quả.
 • Cập nhật các thực hành quản trị pháp lý tốt trên thị trường, nghiên cứu áp dụng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho Công ty.
 • Tham vấn pháp lý cho BOD, các cấp QL trong các quyết định nhằm quản trị rủi ro pháp lý.
 • Tư vấn chuyên môn pháp lý/ cung cấp giải pháp chuyên môn cho các phòng ban khi được yêu cầu, đảm bảo thực hiện tuân thủ pháp luật và hiệu quả trong vận hành công việc.
 • Rà soát, chuẩn hóa, hệ thống hóa các hợp đồng mua bán, thoả thuận thương mại trong nước và quốc tế; các thủ tục pháp lý, các văn bản khác có nội dung pháp lý,
 • Quản lý, kiểm soát tất cả các tài sản trí tuệ của công ty;
 • Nhận diện, kiểm soát rủi ro để bảo vệ quyền lợi sở hữu trí tuệ đối của Công ty.
 • Đại diện giải quyết tranh chấp giữa Công ty với khách hàng, đối thủ cạnh tranh, Cơ quan quản lý Nhà nước, bên thứ ba, các đối tượng khác.
 • Tổ chức đại hội cổ đông và triển khai thực hiện các vấn đề pháp lý được HĐQT thông qua.
 • Phối hợp các phòng ban liên quan tổ chức thực hiện các đợt kiểm tra nội bộ của của công ty, vi phạm và rủi ro phát hiện qua các cuộc kiểm toán, kiểm tra, thanh tra bên ngoài nhằm xác định các vấn đề rủi ro pháp lý/ chưa tuân thủ quy định pháp lý, đưa ra kiến nghị, đề xuất với BOD những biện pháp khắc phục hiện trạng, và giải pháp ứng phó. Theo dõi, giám sát việc thực hiện các khuyến nghị Được BOD phê duyệt

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học, thạc sỹ chuyên ngành Luật.
 • Ít nhất 07 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp chế doanh nghiệp, trong đó tối thiểu 3 năm vị trí quản lý. Có kinh nghiệm pháp chế trong FMCG, sản xuất là lợi thế
 • Am hiểu các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp ngành FMCG, tài chính, chứng khoán.
 • Có kiến thức và kinh nghiệm về kiểm soát tuân thủ, kiểm soát rủi ro vận hành.
 • Nhạy bén trong kinh doanh
 • Tư duy phản biện và lập luận logic

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.