Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

IT Manager - Technology & Innovation

 • Ho Chi Minh (District 1)
 • Manager
 • Permanent
 • Bachelor
 • Negotiable
 • IT - Software, IT - Hardware / Network, Food & Beverage (F&B)
 • 27/06/2022

Job Description

 • Chịu trách nhiệm quản lý chung hàng ngày về vận hành, nâng cấp, phát triển và hỗ trợ các hệ thống ứng dụng, cơ sở dữ liệu của công ty (không bao gồm ERP-SAP, các hệ thống về bán hàng, tiếp thị) để đảm bảo luôn cung cấp các dịch vụ CNTT cho phần mềm / ứng dụng được sử dụng với chất lượng ổn định, đúng thời hạn, trong phạm vi ngân sách: Quản lý Cơ sở dữ liệu; Web nội bộ, báo cáo nội bộ; Hóa đơn điện tử, kế toán tài chính; Các phần mềm liên quan đến hệ thống nhân sự, truyền thông nội bộ, số hóa quy trình, tài liệu…
 • Lãnh đạo nhóm thực hiện công việc lập trình phát triển tạo ra phần mềm hay ứng dụng nội bộ phục vụ sản xuất kinh doanh của công ty.
 • Quản lý các công việc nghiên cứu, phát triển và đề xuất lên Giám Đốc CNTT những Công nghệ/ Giải pháp CNTT mới cho công ty.
 • Lên kế hoạch triển khai chi tiết và phân công nguồn lực của nhóm nhằm đạt được mục tiêu của bộ phận một cách tốt nhất.
 • Giám sát, hướng dẫn, hỗ trợ nhóm nhằm xác định nguyên nhân và khắc phục sự cố phần mềm/ ứng dụng CNTT đang được phân công quản lý một cách hoàn hảo và đảm bảo sự cố tương tự không xảy ra trong tương lai, đồng thời đảm bảo rằng các sự cố được giải quyết theo các SLA đã thỏa thuận.
 • Đưa ra các đề xuất / kiến nghị với Giám đốc CNTT về việc nâng cấp các hệ thống đang quản lý hiện có.
 • Xem xét, xác định các giải pháp kỹ thuật CNTT của nhóm trước khi đề xuất và nhận được phê duyệt giải pháp từ Giám đốc CNTT.
 • Đảm bảo khả năng phát triển, thử nghiệm và vận hành khi triển khai phần mềm/ ứng dụng, chức năng mới đúng thời hạn.
 • Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận khác của phòng CNTT để đáp ứng tốt nhất các yêu cầu CNTT của người dùng từ các Phòng khác trong công ty.
 • Tham gia với vai trò hỗ trợ kỹ thuật chính cho các dự án CNTT (không bao gồm hệ thống ERP SAP) của Công ty.
 • Hướng dẫn, giám sát và huấn luyện / đào tạo nhân viên của các bộ phận khác để tối ưu hóa các nguồn lực nhằm đạt được các mục tiêu của bộ phận. Trực tiếp đào tạo người dùng thuộc các phòng ban khác của Công ty theo kế hoạch chung của Phòng CNTT (nếu cần).
 • Sử dụng hiểu biết tốt về hoạt động, quy trình kinh doanh để chủ động trao đổi với các bộ phận khác để phân tích, tư vấn và đề xuất với Giám đốc CNTT các giải pháp CNTT phù hợp và hiệu quả nhất cho công ty
 • Quản lý hồ sơ tài liệu kỹ thuật / Mã nguồn liên quan đến các ứng dụng.
 • Làm việc với các nhà cung cấp phần mềm bên thứ ba để: Hỗ trợ kỹ thuật cho cấp trên trong việc trang bị hệ thống phần mềm/ ứng dụng chính (không bao gồm ERP-SAP hệ thống bán hàng, Tiếp thị) cho công ty; Báo cáo định kỳ cho Giám đốc CNTT về phát triển phần mềm/ ứng dụng và quản lý rủi ro...
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc CNTT.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành CNTT.
 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các công ty FMCG.
 • Có kinh nghiệm tham gia và triển khai các hệ thống ứng dụng quan trọng khác của công ty: WMS/ HR/ Web Reporting/ Tích hợp nhiều hệ thống trên nhiều nền tảng khác nhau
 • Có kiến thức, kinh nghiệm tốt về xây dựng Data Warehouse và triển khai hệ thống BI (Business Intelligence)
 • Có kiến thức về cấu hình hệ thống phần mềm chạy trên môi trường windows, linux, microservice.
 • Có kinh nghiệm tốt trong kết hợp triển khai các phần mềm/ ứng dựng khác chạy liên hoàn xung quanh hệ thống ERP-SAP.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.