Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Giám Sát Kỹ Thuật Cơ Điện

 • Ho Chi Minh (Cu Chi District)
 • Team Leader / Supervisor
 • Permanent
 • Bachelor
 • 5 Years
 • Negotiable
 • Maintenance
 • 28/02/2023

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Điều hành công việc và quản lý nhân sự Tổ Cơ điện và Kỹ thuật Cơ điện

-Là đầu mối trao đổi thông tin vs các bộ phận liên quan;

-Có trách nhiệm điều phối xử lý sự cố trong ca trực tối ưu.

 • Kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị máy móc trong xưởng

-Lập kế hoạch, triển khai thực hiện kiểm tra bảo trì bảo dưỡng thiết bị định kỳ (chuyên trách các thiết bị UHT, sữa chua ăn và chiết rót);

-Vận hành hệ thống điện, sửa chữa, đảm bảo an toàn thiết bị phục vụ sản xuất trong ca trực;

-Báo cáo tình hình thiết bị cho Quản lý Kỹ thuật khi cần thiết.

 • Tham gia các dự án của nhà máy

-Tham mưu các giải pháp cải tiến kỹ thuật về máy móc thiết bị;

-Quản lý máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ;

-Tham gia các dự án của công ty về lĩnh vực máy móc thiết bị (Quản lý, giám sát nhà thầu thuê ngoài);

-Tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ.

 • Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu.

Job Requirement

 • Trình độ: Đại học chuyên ngành điện, cơ khí, tự động hóa.
 • Kinh nghiệm: có từ 5 năm kinh nghiệm.
 • Vi tính văn phòng: Microsoft office, Autocad 2D.
 • Sử dụng tài liệu bằng tiếng Anh.
 • Kỹ năng khác:

-Quản lý thiết bị, lập báo cáo;

-Làm việc theo nhóm;

-Nghiên cứu tài liệu và cập nhật các kỹ thuật mới, có tính sáng tạo liên tục cải tiến.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.