Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

GIÁM SÁT KINH DOANH

 • Ha Noi ,  Bac Giang ,  Bac Ninh ,  Vinh Phuc ,  Hai Duong ,  Hai Phong ,  Nam Dinh ,  Thanh Hoa
 • Team Leader / Supervisor
 • Permanent
 • College
 • 2 Years
 • Negotiable
 • Food & Beverage (F&B)
 • 30/07/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

- Tuyển dụng, huấn luyện, quản lý nhân viên bán hàng mình phụ trách.

- Theo dõi, phân tích đánh giá báo cáo lượng hàng tồn kho, doanh số bán ra.

- Tìm kiếm và xây dựng khách hàng mới.

- Tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, người tiêu dùng, xử lý các thông tin phản hồi ngoài thị trường.

- Lập kế hoạch bao phủ thị trường & kế hoạch thăm viếng khách hàng định kỳ hàng tuần (MCP) cho nhân viên bán hàng...

- Quản lý các hoạt động hằng ngày tại Npp( nhập hàng, tồn kho,phân phối, công nợ...)

 

Job Requirement

- Trình độ Cao đẳng trở lên.

- Kinh nghiệm từ 3 năm trở lên ở vị trí SS tại cty sữa/đồ uống/FMCG (Kênh GT)

- Kinh nghiệm sử dụng DMS.

- Kỹ năng bán hàng, giao tiếp, làm việc nhóm.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.