Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Giám đốc nhà máy sữa IDP Bàu Bàng

 • Binh Duong
 • Manager
 • Permanent
 • Bachelor
 • 5 - 7 Years
 • Negotiable
 • Maintenance, Mechanical / Auto / Automotive, Electrical / Electronics / Electro Refrigeration
 • 28/02/2023

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

- Căn cứ vào mục tiêu của công ty để thiết lập các mục tiêu cho nhà máy

- Lập kế hoạch hành động chi tiết để đạt được các mục tiêu đã đề ra

- Thiết lập ngân sách các nguồn lực cần có để đảm bảo cho các hoạt động sản xuất của các nhà máy

- Thực hiện sản xuất theo kế hoạch trong phạm vi ngân sách cho phép, báo cáo đình kỳ tình hình sản xuất thực tế so với chỉ tiêu

- Chỉ đạo các hoạt động sản xuất, bảo trì để đảm bảo thu hồi vốn đầu tư tài sản một cách có hiệu quả nhất

- Quản lý máy móc, thiết bị để đảm bảo phục vụ cho sản xuất

- Đảm bảo sự phối hợp với các bộ phận khác (mua hàng, nhân sự, sale…) để đảm bảo đạt được mục tiêu của nhà máy

- Đảm bảo việc thực hiện kế hoạch đã đề ra và liên tục đo lường hiệu quả sản xuất

- Chịu trách nhiệm cho các hoạt động bảo trì chung của các nhà máy

- Hướng dẫn bộ phận kỹ thuật thực hiện các hiệu chỉnh và cải thiện cho nhà máy nhằm đạt được hiệu suất tốt hơn

- Đảm bảo tất cả các hoạt động của nhà máy phải nằm trong ngân sách đã duyệt

- Đảm bảo quản lý chi phí so với ngân sách, phù hợp với sản lượng sản xuất được

- Điều chỉnh ngân sách sản xuất  hàng năm và quản lý nguồn lực, nguyên vật liệu , phế phẩm và các chi phí khác liên quan đến việc vận hành nhà máy để đảm bảo không vượt ngân sách

- Tối ưu hóa chi phí cho tất cả nhà máy

- Kết hợp với các bộ phận chức năng để đảm bảo việc phân phối sản phẩm một cách hiệu quả và đạt năng suất đến NPP

Job Requirement

- Tốt nghiệp đại học chính quy ngành điện hoặc cơ khí hoặc tự động hóa

- Có ít nhất 05 năm làm việc trong lĩnh vực quản lý sản xuất trong các nhà máy sữa, đồ uống

- Hiểu biết về hệ thống ISO 9001:2000,  ISO 14000, HACCP

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.