Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Event Manager

 • Ho Chi Minh (District 1)
 • Manager
 • Permanent
 • Negotiable
 • Advertising / PR / Communications, TV / Newspaper / Editors, Event
 • 31/03/2023

Job Description

 • Xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức các sự kiện offline. bên trong và ngoài công ty (bao gồm các event, mini activation, sampling, workshop, talkshow, review,…)
 • Lựa chọn, quản lý ngân sách và giám sát thực hiện các sự kiện với các Agency theo kế hoạch phân bổ theo từng nhãn hàng.
 • Quản lý nhân sự và vận  hành đội ngũ đảm bảo triển khai các sự kiện trong năm cho các nhãn hàng.
 • Phát triển ý tưởng và đề xuất những ý tưởng đổi mới cho các hoạt động sự kiện tạo hiệu quả cho việc khai thác nội dung truyền thông lên các nền tảng Digital
 • Lên ý tưởng, kế hoạch các hoạt động, chương trình theo định hướng của BGĐ
 • Quản lý, báo cáo chi phí, ngân sách lên Ban Giám Đốc

Job Requirement

 • Kinh nghiệm về event marketing từ 5 năm trở lên
 • Có kiến thức và kinh nghiệm thiết kế cho các sự kiện
 • Khả năng lên ý tưởng cho nội dung sự kiện
 • Kỹ năng giao tiếp tốt, quản lý đội nhóm và thời gian hiệu quả, làm việc trên môi trường áp lực cao.
 • Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, chăm chỉ & chi tiết.
 • Thái độ chuyên nghiệp luôn lạc quan trong cuộc sống

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.