Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Event Executive

 • Ho Chi Minh (District 1)
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 1 - 2 Years
 • Negotiable
 • Entertainment, Advertising / PR / Communications, Event
 • 16/07/2022

Job Description

 • Lập kế hoạch, phối hợp với đối tác tổ chức thực hiện các chương trình tài trợ, dùng thử, roadshow, hoạt náo, sự kiện…
 • Thực hiện các chương trình, hoạt động đúng tiến độ, chất lượng và chỉ tiêu đề ra
 • Lên kế hoạch, giám sát, phối hợp với đối tác tổ chức thực hiện các chương trình tăng nhận biết ở điểm bán, trưng bày, tiếp thị trực tiếp, khuyến mãi…
 • Báo cáo tổng kết các chương trình đã thực hiện
 • Quản lý chi phí, ngân sách các chương trình được duyệt
 • Quản lý hồ sơ, giấy tờ, tài liệu, dữ liệu..các chương trình đã thực hiện

Job Requirement

1.   Trình độ học vấn

 • Đại học chuyên ngành Marketing, quản trị sự kiện

2.      Số năm kinh nghiệm

 • Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực event
 • Có kỹ năng viết content, copy writer…

3.      Kỹ năng khác/ Skills:

 • Có kỹ năng làm việc nhóm, chịu áp lực cao trong công việc
 • Kỹ năng tốt trong việc quản lý dự án
 • Có khả năng photoshop/thiết kế là 1 lợi thế
 •  

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.