Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Data Analyst & Admin Executive

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • College
 • 2 - 4 Years
 • 11,000,000 - 14,000,000 VND
 • Sales / Business Development, Accounting / Auditing / Tax, Statistics, Food & Beverage (F&B)
 • 28/02/2023

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

- Xây dựng & chạy data cho các reporting theo nhu cần của Business: Daily/Weekly tracking/Monhtly Tracking/ Anaysis Report.

- Lên các template theo yêu cầu của SM cho các hạn mục tracking ngoài thị trường.

- Tổng hơp các báo cáo: Chương trình KM đối thủ/tháng, Price tracking/tháng, Stock, hoặc các survey khác/tháng.

- Tổng hợp các chỉ tiêu doanh số hàng tháng, các hàng phân bổ: hàng hóa, POSM để làm việc với các phòng ban.

- Tổng hợp các thanh toán CTP cho team, thuê mướn của siêu thị,…

- Tổng hợp các thông tin thông báo tăng giá của total MT, từng chuỗi.

- Tổng hợp & theo dõi các thủ tục lsiting: Hàng mẫu, HSCBCL, cập nhật thông tin listing.

- Theo dõi & Review và trình kí các Đề xuất, Tờ trình, Hợp đồng, Đề nghị thanh toán/hoàn ứng (nếu có) và cập nhật đến team và partners (= gửi cập nhật cho các bộ phận liên quan: trade, kế toán, tài chính…).

- Thực hiện các đề xuất trình duyệt: hàng mẫu, date, các chương trình KM đơn giản, thay đổi chương trình KM (nếu có).

Job Requirement

 • Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.
 • Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên ở vị trí tương đương.
 • Từng làm ngành Sữa/đồ uống FMCG là một lợi thế.
 • Mạnh về Data Analysis.
 • Kỹ năng vi tính tốt.
 • Kỹ năng phân tích, tổng hợp, làm báo cáo.
 • Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.