Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên viên kế hoạch Nguyên Vật Liệu (Material Planning Specialist)

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 3 - 5 Years
 • Negotiable
 • Quality Control (QA/QC), Manufacturing / Process, Purchasing / Merchandising
 • 17/06/2023

Job Description

 • Lập/ thay đổi/giám sát kế hoạch đặt hàng theo tuần, tháng, quí của nguyên vật liệu (Material Requirement Plan)
 • Kiểm soát mức tồn kho trong giới hạn của chính sách tồn kho của công ty.
 • Theo dõi lịch giao hàng hàng ngày/hàng tuần từ nhà cung cấp đảm bảo nguyên vật liệu đầy đủ và kịp thời cho nhu cầu của kế hoạch sản xuất.
 • Phối hợp/ làm việc chặt chẽ với chuyên viên kế hoạch sản xuất của nhà máy để đảm bảo kế hoạch nguyên vật liệu được điều chỉnh/cập nhật ngay khi kế hoạch sản xuất thay đổi.
 • Phối hợp với bộ phận chất lượng, phòng mua hàng và các bộ phận khác trong việc giải quyết issue của nguyên vật liệu được mua.
 • Lập dự báo nguyên vật liệu theo tháng/quý và gửi cho bộ phận mua hàng.
 • Theo dõi aging stock của nguyên vật liệu định kỳ, cảnh báo cho cấp trên các issue nếu có.
 • Các nhiệm vụ khác được giao từ cấp trên.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học các ngành kỹ thuật hoặc kinh tế.
 • Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm làm việc trong mảng kế hoạch sản xuất, kế hoạch nguyên liệu, bao bì.
 • Thành thạo Microsoft Office, thành thạo Excel.
 • Cẩn thận, tập trung vào chi tiết và có kỹ năng về số (sharp on the figure).
 • Có khả năng đáp ứng linh hoạt với các thay đổi trong kế hoạch.
 • Có kỹ năng phối hợp tốt với các phòng ban nội bộ (QA, Kho, Phòng mua hàng…)
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề.
 • Hiểu biết SAP là một lợi thế.
Similar Jobs

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.