Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

CHUYÊN VIÊN ISO

 • Ho Chi Minh (Cu Chi District)
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 1 - 2 Years
 • Negotiable
 • HSE, Food Tech / Nutritionist, Food & Beverage (F&B)
 • 30/06/2022

Job Description

 • Lập kế hoạch cho các hoạt động ISO nhà máy hàng năm và định kỳ
 • Triển khai các hoạt động ISO, các yêu cầu mới, các tài liệu mới, biểu mẫu mới, … tới các bộ phận liên quan
 • Cập nhật, theo dõi, phân phối và kiểm soát hệ thống tài liệu, biểu mẫu của các bộ phận trong nhà máy
 • Là điều phối viên của nhóm ATTP thực hiện việc kiểm tra giám sát các điều kiện An toàn vệ sinh thực phẩm trong nhà máy
 • Phối hợp các bộ phận liên quan để thực hiện và giám sát thực hiện việc thẩm tra định kỳ theo kế hoạch thẩm tra
 • Tổ chức các khóa đào tạo về nhận thức ISO, Halal, ATTP, ĐGV nội bộ, …
 • Chuẩn bị và tổ chức thực hiện các đợt đánh giá nội bộ và bên ngoài
 • Tổng hợp và báo cáo về điều kiện ATTP hàng tuần, hàng tháng
 • Tổng hợp báo cáo định kỳ về hoạt động ISO của nhà máy
 • Tuân thủ các nội qui, chính sách, qui trình, qui định công ty, nhà máy
 • Hoàn thành các công việc khác được cấp trên phân công.

Job Requirement

 • Trên 01 năm kinh nghiệm ở vị trí liên quan đến ISO hoặc các hệ thống quản lý tương đương
 • Có kiến thức về quản lý chất lượng, ATTP, an toàn, môi trường
 • Có kỹ năng đánh giá, giám sát, kiểm tra, báo cáo
 • Có kiến thức và kinh nghiệm về các công cụ thống kê, phương pháp đo lường, cải tiến hệ thống chất lượng PDCA, Six Sigma
 • Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình
 • Kỹ năng lập kế hoạch, làm việc nhóm
 • Tiếng Anh cơ bản
 • MS Office: Word, Excel, Power Point nâng cao

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.