Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Brand Manager

 • Ho Chi Minh (District 1)
 • Manager
 • Permanent
 • Bachelor
 • 2 - 5 Years
 • Negotiable
 • Marketing
 • 1
 • Unlimited

Job Description

- Hỗ trợ thiết lập kế hoạch tiếp thị năm cho Công ty.

Đề nghị, phát triển và quản lý chương trình tiếp thị của các sản phẩm được phân công

- Đề xuất chiến lược giá cho các nhãn hiệu

- Đề nghị, phát triển và thực hiện kế hoạch khuyến mãi để xây dựng mối liên kết với người tiêu dùng

- Theo dõi và phân tích sự phát triển của các sản phẩm mới được phân công (thế mạnh của ngành hàng, doanh số bán hàng, thị phần) và đề nghị các chương trình tiếp thị, phân phối.

- Chủ động phát triển sáng tạo các ý tưởng cho các phương tiện truyền thông và nghiên cứu các nội dung quảng cáo để hướng dẫn cho các công ty quảng cáo

- Phối hợp và hướng dẫn các đối tác bên trong và bên ngoài để đảm bảo các kế hoạch hoàn thành thật tốt

- Phối hợp với trưởng phòng Hỗ trợ Tiếp thị thương mại để dự báo bán hàng và các phương tiện truyền thông quảng cáo cho các kênh

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, quản trị kinh doanh, Ưu tiên MBA

- Trên 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tiếp thị, có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong việc quản lý nhiều ngành hàng ở các công ty FMCG

- Có kinh nghiệm trong ngành hàng liên quan đến kid/mom là lợi thế

- Có kinh nghiệm trong việc quản lý các chức năng lớn/ quản lý nhóm đa ngành hàng.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.