Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Area Sales Manager Central

 • DakLak
 • Manager
 • Permanent
 • Bachelor
 • 5 - 8 Years
 • Negotiable
 • Sales / Business Development, Retail / Wholesale, Food & Beverage (F&B)
 • 31/12/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

- Phân bổ chỉ tiêu và Triển khai CTKM.
- Giám sát công việc của GSBH và hoạt động NPP/ khách hàng trong khu vực.
- Kiểm soát qui trình, các hoạt động và nguồn lực bán hàng (tủ mát -kệ, POSM) nếu có.
- Kiểm soát – hướng dẫn Sales Team thực hiện các chương trình hỗ trợ bán hàng.
- Là người chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng MCP chuẩn cho từng tuyến BH trong khu vực.
- Thanh lý, tuyển chọn NPP/ khách hàng. Quản lý bảo đảm hệ thống phân phối sản phẩm bao phủ 100% khu vực, phát triển khách hàng tiềm năng.
- Thực hiện WW, huấn luyện trên tuyến, hỗ trợ GSBH/ NVBH bán hàng hỗ trợ giải quyết những vấn đề phát sinh trên thị trường và đề xuất các giải pháp, cải thiện cho cấp quản lý sales.
- Huấn luyện trên thực địa cho NVKD, GSKD: kỹ năng bán hàng, kỹ năng huấn luyện nhân viên, kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề.
- Phối hợp triển khai các hoạt động kinh doanh: tung sản phẩm, hội nghị KH, xây dựng & đánh giá KPIs cho Sales, v.v…
- Phối hợp HR tổ chức các hoạt động xây dựng văn hóa doanh nghiệp, trách nhiệm xã hội, đánh giá thành tích, động viên khen thưởng và thăng tiến.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành kinh tế.
- Trên 5 năm kinh nghiệm ở vị trí có liên quan tại công ty ngành FMCG. Ưu tiên ứng viên đã có trải nghiệm tự kinh doanh.
- Kiến thức về hệ thống kinh doanh, hệ thống phân phối.
- Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề. 
- Kỹ năng quản lý, lập kế hoạch hoạt động.
- Kỹ năng thuyết trình, dẫn giảng.
- Kỹ năng huấn luyện.
- Nhạy bén trong kinh doanh.
- Sử dụng thành thạo M.S Office.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.