Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Date posted
1 [Ba Vì] - Công nhân chế biến Ha Noi 07/12/2018
2 [Ba Vì] - Nhân viên kỹ thuật cơ điện Ha Noi 07/12/2018
3 Brand Manager Ho Chi Minh 07/12/2018
4 Chuyên viên IT DMS Ha Noi 25/10/2018
5 Chuyên viên Dịch vụ khách hàng - Thời vụ 7 tháng Ho Chi Minh 19/10/2018
6 [Sóc Sơn - Đông Anh, Hà Nội] - Giám Sát Bán Hàng Ha Noi 17/10/2018
7 Nhân Viên IT Hỗ Trợ Người Dùng (Help Desk) Ha Noi 16/10/2018
8 Nhân viên dữ liệu SAP Ho Chi Minh 15/10/2018
9 Chuyên viên mua hàng Ha Noi 12/10/2018
10 Trưởng phòng mua hàng Ho Chi Minh 08/10/2018
11 Kế toán công nợ phải thu Ha Noi 02/10/2018
12 Nhân viên Tác nghiệp kinh doanh Ho Chi Minh 24/09/2018
13 [Bình Thạnh, HCM] - Nhân viên điều phối hàng hóa nội bộ (Distribution Requirement planner) Ho Chi Minh 22/09/2018
14 [Ba Vì] - Nhân viên kỹ thuật cơ điện Ha Noi 21/09/2018
15 [Ba Vì] - Công nhân chế biến Ha Noi 21/09/2018
16 Nhân viên Kế hoạch - Nguyên vật liệu Ho Chi Minh 20/09/2018
17 Chuyên viên tuyển dụng Ho Chi Minh 14/09/2018
18 [Đông Bắc 2] - Quản Lý Bán Hàng Khu Vực (ASM) Hai Phong
Quang Ninh
Hai Duong
14/09/2018
19 Giám sát bán hàng kênh Công nghiệp - Khu vực Đông Bắc Hai Phong
Quang Ninh
Hai Duong
14/09/2018
20 Nhân viên hành chính Ha Noi 11/09/2018
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.